מיסוי מוניציפאלי

למשרד ידע וניסיון רב בתחום המיסוי המוניציפאלי הכולל ייעוץ וייצוג משפטי, בדיני ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח (סלילה, תיעול, שצ"פ וכיוצא באלה), אגרת שילוט, אגרת פסולת עסקית, אגרת שמירה והיטל השבחה, ובכל הקשור לכך.

למשרד ניסיון רב בייצוג בהליכים הן בפני ועדות הערר הייחודיות (ועדת ערר לענייני ארנונה וועדת הערר לענייני ביוב) והן בבתי המשפט האזרחיים והמנהליים.

ניסיון המשרד כולל גם התקנת צווי ארנונה שנתיים לרשות המקומית, ואף עתירות כנגד שרי הפנים והאוצר בעניין אישור צווי הארנונה של הרשות המקומית.

הייצוג המשפטי כולל גם ייצוג בתובענות ייצוגיות, בעתירות מנהליות ובתביעות אזרחיות במגוון רחב של נושאים הנוגעים למיסוי המוניציפאלי. 

עורך דין מישאל שרעבי