רשויות מקומיות

למשרד בקיאות וניסיון רחב היקף בדיני השלטון המקומי, והוא כולל, בין היתר, ייעוץ משפטי וייצוג בבתי המשפט האזרחיים והמנהליים בעתירות מנהליות, בתובענות ייצוגיות ובתביעות אזרחיות במגוון רחב מאוד של נושאים הנוגעים לדיני שלטון מקומי.

 

למשרד ידע משפטי רב בדיני שלטון מקומי הכולל מגוון נושאים, ובין היתר: חקיקת חוקי עזר, חקיקת צו ארנונה, חברי מועצת עיר (תפקיד, זכויות, תנאים ופרישה), הנהלת הרשות המקומית, נושאי תפקיד סטטוטוריים ברשות המקומית, תאגידים עירוניים, תביעות נזיקיות, תביעות חוזיות, תמיכות, הקצאת מקרקעין, מכרזים, רישוי עסקים, חופש מידע, דיני עבודה, הפקעות, תפיסת מקרקעין, תביעות לסילוק יד, ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, אגרת שילוט, אגרת פסולת עסקית, אגרת שמירה, גבייה וכיוצא באלה.

עורך דין מישאל שרעבי