תכנון ובנייה

שירותי המשרד כוללים גם ייעוץ וייצוג משפטי בתחומי הרישוי והתכנון בפני מגוון רחב של מוסדות תכנון, כגון: ועדות מקומיות, ועדות ערר מחוזיות לתכנון ובניה; ועדות מחוזיות לתכנון ובניה, הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הוולחו"ף), הוועדה לנושאים תכנונים עקרוניים (הולנת"ע) והמועצה הארצית לתכנון ובנייה.

 

המשרד ייצג ומייצג גם ועדות מקומיות לתכנון ובניה בענייני תכנון ובנייה בפני מוסדות התכנון השונים וגם בבתי המשפט האזרחיים והמנהליים.

 

המשרד אף בקיא בייצוג ובטיפול בהליכי הפקעת מקרקעין, בתביעות לפיצויי הפקעה, הוצאות תכנון, בענייני היטל השבחה ותביעות פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, ובכלל זה ייצוג בפני שמאים מכריעים, ועדות ערר ובבתי המשפט המוסמכים לכך.

עורך דין מישאל שרעבי